شرکت کنکاش سروستان سپاهان با در اختیار داشتن کادر متخصص و مجرب، همچنینماشین آلات و تجهیزات در زمینه احداث ساختمانهای اداری، صنعتی و تفریحی تاکنون حدود 210503 مترمربع پروژه های ساختمانی با اسکلت بتنی، فلزی و سوله را در سطح استان به اتمام رسانده و یا در حال اجرا دارد. شرح پروژه های ساختمانی مزبور به صورت کلی در جدول ذیل و به تفکیک در پیوست می باشد:

جدول ساختمانهای طراحی و احداث شده توسط شرکت کنکاش سروستان سپاهان

پروژه

کـارفرما

زیـربنـا بـراساس نوع کاربری (مترمربع)

 

اداری/تجاری

صنعتی

ورزشی

فرهنگی/تفریحی

مسکونی

اجرای ویلای چادگان

شرکت ذوب آهن اصفهان

---

---

---

4500

---

اجرای محوطه سازی ویلاهای چادگان

شرکت ذوب آهن اصفهان

---

---

---

10000

---

اجرای سالن مطالعه بهشت

شهرداری اصفهان

---

---

---

1500

---

اجرای محوطه سازی سالن مطالعه بهشت

شهرداری اصفهان

---

---

---

2500

---

اجرای شبستان گلستان شهدا

شهرداری اصفهان

---

---

---

2500

---

اجرای پروژه اپن سازی ساختمان توحید

شرکت ذوب آهن اصفهان

2500

---

---

---

---

اجرای پروژه 80 واحد مسکونی فولاد شهر

شرکت ذوب آهن اصفهان

---

---

---

---

8400

اجرای پروژه 96 واحد مسکونی فولاد شهر

شرکت ذوب آهن اصفهان

---

---

---

---

9600

اجرای محوطه سازی واحدهای مسکونی فولاد شهر

شرکت ذوب آهن اصفهان

---

---

---

---

4500

اجرای فرهنگسرای خارون

شهرداری نجف آباد

---

---

---

6500

---

اجرای محوطه سازی فرهنگسرای خارون

شهرداری نجف آباد

---

---

---

3500

---

اجرای اسکلت فلزی سوله های آموزشی

اداره کل فنی حرفه ای اصفهان

---

---

---

4500

---

اجرای اسکلت فلزی سالن ارتقاء مهارت

اداره کل فنی حرفه ای اصفهان

---

---

---

3500

---

پروژه

کـارفرما

زیـربنـا بـراساس نوع کاربری (مترمربع)

اداری/تجاری

صنعتی

ورزشی

فرهنگی/تفریحی

مسکونی

اجرای ترمینال نجف آباد

شهرداری نجف آباد

---

---

---

2500

---

اجرای مسجد مهر آباد

شهرداری اصفهان

---

---

---

1000

---

اجرای سفت کاری مسکونی

تعاونی های مهر شهرستان مبارکه 220 واحدی

---

---

---

---

24000

اجرای سفت کاری مسکونی

تعاونی های مهر شهرستان مبارکه 400 واحدی

---

---

---

---

45000

اجرای نازک کاری

تعاونی های مهر شهرستان مبارکه 400 واحدی

---

---

---

---

45000

اجرای 300 واحد  3 جانبه

شرکت عمران مجلسی –بانک مسکن استان اصفهان

---

---

---

---

27000

اجرای 58 واحد تجاری

خود مالک

1200

---

---

---

---

پروژه پارکینگ طبقاتی هشت بهشت غربی

شهرداری اصفهان

---

13000

---

---

---

موضوع پیمانکارفرمامحل اجرامدت پیمان
اجرای فرهنگسرای خارونشهرداری نجف آبادنجف آباد12 ماه
اجرای عملیات نازک کاری مسجد مهر آبادشهرداری اصفهاناصفهان7 ماه
اجرای پروژه 176 واحد مسکونی فولاد شهرشرکت سهامی ذوب آهن طرح خانه سازیفولادشهر36 ماه
اجرای 13 دستگاه ویلای چادگان دوقلو در باشگاه وحدت ذوب آهن منطقه 2شرکت سهامی ذوب آهن اصفهانچادگان اصفهان15 ماه
اجرای 350 واحد آپارتمانی تعاونی های مسکن مهر شهرستان مبارکهتعاونی های مسکن مهر مبارکهشهر جدید مجلسی36 ماه
اجرای 300 واحد آپارتمانی در قالب تفاهم نامه 3 جانبهشرکت عمران شهر جدید مجلسی و بانک مسکن شهر جدید مجلسی30 ماه
اجرای 58 واحد تجاریشرکت کنکاششهر جدید مجلسی8 ماه
اجرای عملیات سفتکاری استخر صبا شهر گز ( سرپوشیده و روباز )آقای عارفیانشهر گز8 ماه
پروژه پارکینگ طبقاتی هشت بهشت غربیشهرداری اصفهاناصفهان22 ماه
پروژه سفتکاری و نازک کاری ساختمان های جنبی سالن همایش های بین المللی اصفهانشهرداری اصفهاناصفهانجاری
پروژه اجرای عملیات احداث سوله و انبار خوار و بار بلوک های (O،H،A) میدان تره بار شهرداری اصفهانشهرداری اصفهاناصفهانجاری
احداث پروژه سالن استخر شنا شهر جدید مجلسیشرکت عمران شهر جدید مجلسیشهر مجلسیجاری
احداث و اجرای 72 واحد تجاری شهر جدید مجلسیشرکت عمران شهر جدید مجلسیشهر مجلسیاتمام
احداث سالن استخر شهر جدید مجلسیشرکت عمران شهر جدید مجلسیشهر مجلسیاتمام