اين شركت باداشتن تيم فني مستقر دردفتر فنی وكارگاههای خود و با استفاده از سخت افزارهای مربوطه نسبت به پشتيبانی اجرايی كارگاهها اقدام می نمايد.

ليست برخی از سخت افزارهای مورد استفاده به شرح ذيل می باشد :

 

لیست امکانات سخت افزاری دفتر فنی و واحد کنترل پروژه

تعداد دستگاه

واحد

مدل دستگاه

شرح تجهیزات

ردیف

 

48

 

دستگاه

 

-

 

سیستم کامپیوتر

 

1

 

2

 

عدد

 

Dell

لپ تاپ

 

2

 

4

عدد

 

VAIO

 

لپ تاپ

 

3

 

2

عدد

 

lenovo

لپ تاپ

 

4

 

4

عدد

 

Samsung

 

LCD

 

5

 

2

عدد

 

sony

 

ویدئو پروژکتور

 

6

 

6

عدد

 

Canon

 

دستگاه کپی

 

7

 

4

عدد

 

brother

 

دستگاه پرینتر

 

8

 

20

عدد

 

HP

 

دستگاه پرینتر

 

9

 

4

عدد

 

Canon

 

دستگاه پرینتر

 

10

 

4

عدد

 

Hp

 

دستگاه اسکن

 

11

 

2

عدد

 

SONY

 

دوربین فیلم برداری با سه پایه

 

12

 

6

عدد

 

SONY

دوربین عکاسی

 

13

 

12

عدد

 

E.com

تلفن بی سیم

 

14

 

5

عدد

 

Mehr mx-14

 

پرفراژ

 

15

 

3

عدد

 

Sharp

 

تلفن فکس-کپی

 

16

 

3

عدد

 

Panasonic

 

تلفن فکس-کپی

 

17

 

14

عدد

 

ADSL

 

مودم

 

 

 

 

18